List of Mines More then 5 Hectare   to 25 Hectare

 in Distt Satna

 

                       

S. No.

Name  & address of Occupier of mine

Distt.

Appro-ved lease area Hectare

Name of Product

Location/

Village

1.               

Sh. Ajay Kumar Pathak, Chankiyapuri Colony

Satna

16.27

Lime Stone

Hinota

2.               

Sh. Gandbhai C/O Shri Sarvesh Pratap Singh, Indl. area,

Satna

7.687

Lime Stone

Gorriya

3.               

Sh. Moti Lal Chourasia

Near SBI,  Samriya Chowk,

Satna

 

Lime Stone

Mankhari

4.               

Sh. Ajay Kumar Pathak, Chankiyapuri Colony

Satna

23.237

Lime Stone

Kotar.

5.               

Ramchandra Bansal, Jaitwara,

 

Satna

5.500

Whitearth

Sarbhanga.

6.               

Sh. Rakesh Kumar Bansal

Satna

16.13

Okars Bauxite arth.

Nowgaowa

7.               

M. P. Minerals Supply Co. Jaitwara

Satna

23.60

Okars Bauxite arth.

Nowgaowa

8.               

M. P. Minerals Supply Co. Jaitwara

Satna

19.00

Bauxite

Nowgaowa

9.               

Sh. Ramchandra Bansal

Jaitwara

Satna

6.81

Bauxite

Nowgaowa

10.           

Sh. Ramchandra Bansal

Jaitwara

Satna

11.380

Whiteearch

Nowgava

11.           

Sh. Ramchandra Bansal

Jaitwara

Satna

12.474

Okars

Nowgava

12.           

Sh. Ramchandra Agrawal

M/s. Kunjilal Ishwar Prasad

Jaitwara

Satna

20.00

Okars Whiteearth

Baruie

13.           

M/s. Bansal Mining Industry,

Jaitwara

Satna

10.692

Okars Whiteearth

Jamuani

14.           

M/s. Niyogi & Sons

Jaitwara

Satna

16.200

Okars Letrite

Ladara

15.           

M/s. Shivkumar Agrawal

Jaitwara

Satna

15.952

Okars Letrite

Pipritola.

16.           

M/s. Prakash Gupta,

 M/s. Shyamle Prasad Gorishankar

Jaitwara

Satna

12.670

Okars White earth

Pathar Kachhar.

17.           

M/s. Harish Minerals

 

Satna

7.128

Okars White earth

Tikar

18.           

Sh. Raghvendra Prasad Agrawal

Jaitwara

Satna

18.00

Lime Stone

Ramasthan

19.           

Sh. Annod Jaiswal Jaiswal Bhawan

Virla Road, Coalgawana

Satna

8.092

Lime Stone

Ramasthan

20.           

Sh. Ajay Kumar Pathak

Chankiyapuri Colony

 

Satna

8.092

Lime Stone

Rampur Chourchi.

21.           

Sh. Ajay Kumar Pathak

Chankiyapuri Colony

 

Satna

13.365

Lime Stone

Dillori

22.           

Sh. Sharad Kumar Bansal

Jaitwara

Satna

23.223

Letrite

Pipritola.

23.           

Sh. Sharad Kumar Bansal

Jaitwara

Satna

11.66

 Okars Letrite

Batehara

24.           

Sh. Ramaawatar Agrawal

Jaitwara

Satna

8.94

Letrite

Talaichua

25.           

Sh. B. L. Nanda,  M/s. S. N. Sanderson, Maihar

Satna

7.102

Lime Stone

Barhiya

26.           

Sh. Ramlubhya Sehgal, Rewa

Road, Maihar

Satna

7.750

Lime Stone

Bhatia

27.           

Sh. Ramlubhya Sehgal, Rewa

Road, Maihar

Satna

18.496

Lime Stone

Bhatia

28.           

Sh. Ramlubhya Sehgal, Rewa

Road, Maihar

Satna

10.90

Lime Stone

Bhatia

29.           

Sh. Ramlubhya Sehgal, Rewa

Road, Maihar

Satna

8.092

Lime Stone

Bhatia

30.           

Sh. Ramlubhya Sehgal, Rewa

Road, Maihar

Satna

7.315

Lime Stone

Piperhat

31.           

Sh. B. L. Nanda,  M/s. S. N. Sanderson, Maihar

Satna

16.270

Lime Stone

Bhatia

32.           

Sh. B. L. Nanda,  M/s. S. N. Sanderson, Maihar

Satna

10.472

Lime Stone

Bhatia

33.           

Sh. B. L. Nanda,  M/s. S. N. Sanderson, Maihar

Satna

10.431

Lime Stone

Bhatia

34.           

Sh. Satyacharan Agrwal, Dhawari,

 

Satna

8.092

Lime Stone

Parasrampur

35.           

M/s. Mahesh Prasad Gupta, Dhawari,

(Mine Closed)

Satna

16.107

White Cly

Parasrampur

36.           

Sh. Dilip Kuamr Jain, Paras Colony,

 

Satna

10.912

White Cly

Parasrampur

37.           

M/s. Ismile & Sons Misin Chowk, Katni.

Satna

12.380

Lime Stone

Piperhat

38.           

M/s.  Jyoti Lal Vahi Near Jail , Maihar

Satna

8.092

Lime Stone

Piperhat

39.           

Sh. Hukum Chandra Jain, Katni.

Satna

10.560

Lime Stone

Bhatura

40.           

Sh. Jentendra  Kushwaha, Old Vasti, Adarsh Colony, Katni.

Satna

16.288

Lime Stone

Bhatura

41.           

 Sh.  Ram Lal Daftari,  Bhatura,

Maihar

 

Satna

6.062

Lime Stone

Bhatura

42.           

Sh. Shyam Lal Sharma, Katni.

Katni

6.104

Lime Stone

Bhatura

 

43.           

Sh. Varndavan Badggaya, Maihar

 

Satna

13.291

Lime Stone

Badanpur South Patti.

44.           

Dr. Om Prakash Rai,  Near Bus stand, Maihar

 

Satna

9.092

Lime Stone

Nadan Shiv Prasad.

45.           

Sh. Sardar Manjeet Singh Maihar

 

Satna

10.860

Lime Stone

Sadera

46.           

Sh. Sardar Manjeet Singh Maihar

 

Satna

7.140

Lime Stone

Gorriya

47.           

Balajee Lime Stone,  Co., Buhar Road, Shahdol

Satna

9.542

Lime Stone

Zinna

48.           

M/s. Krishna Das Tikaram Civil Limes Katni

Katni

15.847

White earth

Khomraha

49.           

M/s. Krishna Das Tikaram Civil Limes Katni

Rewa.

 6.00

Bauxite Mine

Agrat.

50.           

Sh. Rajmani Gupta, Govindgarh,

Rewa

Satna

10.521

Whiteearth

Manakhari.

51.           

Sh. Mahesh Prasad Agrawal,

Prabhat Vihar Colony,

Satna

24.77

White Cly. Letrite

Nowgava.

52.           

Sh. Rakash Kumar Agrawal,

Prabhat Vihar Colony,

 

Satna

12.55

Okars White earch White Cly. Letrite

Sananga.

53.           

Sh. Rakash Kumar Bansal,

M/s. Rakash

Satna

30.00   Acre

20 Hectare

Okars  Bauxite Letrite.

Sidhakodar.

 

 

 


 

 

 

List of Mines 25 Hectare in Distt Satna

 

 

S. No.

Name  & address of Occupier of mine

Distt.

Appro-ved lease area Hectare

Name of Product

Location/

Village

54.           

Sh. Moti lal Choursia Mahaveer Marg,

Satna

33.520

Lime Stone.

Hinota

55.           

Sh. Mahesh Prasad Agrawal,

Prabhat Vihar Colony,

Satna

40.00

Okkars Bauxite

Pameer Kala.

56.           

Sh. Rakash Agencies Jaitwara

Satna

27.50

 

Okkars Bauxite

Nowgava

57.           

M/s. Ramchandara   Bansal, Jaitwara

Satna

35.00

 

Bauxite

Nowgava

58.           

M/s. M. P. Mineral Supply Co.

Jaitwara

Satna

26.25

Okkars Bauxite Literite

Sidhakodar.

59.           

Sh. Rakash Agencies C./o.   Smt.  Gyatri Devi  Jaitwara

Satna

40.00

Okkars Bauxite White earth.

Sidhakodar.

60.           

M/s. Bansal Mineral Industry

 Jaitwara

Satna

35.45

Bauxite Literite

Kusyra

61.           

M/s. S. N. Sunderson , Maihar

 

Satna

184.87

Lime Stone

Devara.

62.           

Sh. Sarvan Kumar Pathak, Chankaya Puri Colony,

Satna

32.00

Lime Stone

Ramsthan.

63.           

 

Smt. Manju Singh C/o. Late  Gopal Sharan Singh,  Puspraj Colony,

Satna

40.119

Lime Stone

Devara.

64.           

Sh. Sharad Kumar Bansal, Jaitwara

 

Satna

34.168

Okkars

Pipari Tola.

65.           

Sh. Sunil Johar, C/o.  Shri B. L. Nanda, M/s. . S. N. Sunderson , (Bhatiya) Maihar 

Satna

45.00

Lime Stone

Bhatia

66.           

M/s. Serveshwari Mineral Maihar

 

 

Satna

258.99

Lime Stone

Amliya

girggta

67.           

M/s. Dewan Lime Co. Maihar

 

Satna

217.55

Lime Stone

Amiliya

68.           

M/s. Ismile &  Sons Mission Chowk

Katni.

Satna

25.019

Bauxite Literite

Kubari

69.           

Shri.  Omprakash Rai Maihar

 

Satna

42.567

Lime Stone

Tamoriya

70.           

M/s. Chopra Brothers C/o. Shri Rampal Daftari Vill. Bhatura, P. Ajmine Tehsil: Mahiar

 

Satna

57.46

Lime Stone

Badanpur  Dakin Patti.

71.           

Sh.Satyacharan Agrawal, Post: Dhawari.

 

Satna

338.879

White Cly.

Amjori

Kittha

72.           

Sh. Mahesh Prasad Agrawal,

Prabhat Vihar Colony,

 

 

Satna

37.83  Acre

Okkars.

Khomraha

73.           

Sh. Mahesh Prasad Agrawal, (Khomraha Mine)

Prabhat Vihar Colony,

Satna

105.02

Whitearch. Literite

Kuldha

74.           

Shri Ramchandra C/o. Kunilal Ishwari Prasad, Jaitwara

Satna

45.892

Okkars.

White Cly.. Literite

Kuldha

75.           

Shri Gyan Jaiswal, Stone Lime  Co.,

Satna

40.11

Lime Stone

Bamhore.